Telers van Wereld(se) kwaliteit....


Al ruim 40 jaar...


In 1966 begon vader Jaap een tuinbouwbedrijf. Hij kon 5000 m2 grond kopen en liet daarop een houten kas bouwen met een opppervlakte van 4000 m2. In die tijd teelde hij sla en tomaten.

In 1977 kon hij er nog eens 5000 m2 bijkopen en ook hierop werd ruim 4000 m2 glas gebouwd. De modernisering was ingezet in de tuinbouw, de houten kassen waren langzaam aan het verdwijnen en er werd dan ook een aluminium kas gebouwd op dat stuk grond. In 1988 werd de houten kas die er nog stond ook vervangen door een stalen kas.

Maar met de komst van Ewout in de tuin, veranderde er het nodige. Een van de belangrijkste veranderingen was de teelt, vanaf dat moment werd er nl. nog maar één product geteeld i.p.v. de variatie die vader Jaap eerder hanteerde.  We gingen volledig over op de groene paprika.

Nadat we in 1991, 1997 en 2001 nog eens een aantal duizenden vierkante meters konden kopen van twee aangrenzende bedrijven had ons bedrijf in 2000 een oppervlakte van 19.500 m2. Ondertussen was ook Wibo tot het bedrijf toegetreden en langzaam aan kon vader Jaap een stap terug doen. Zijn betrokkenheid bleef groot, maar Ewout en Wibo waren vanaf dat moment de firmanten en eigenaren van het bedrijf.  

Maar de tijd veranderde en als ondernemer in de tuinbouw moesten ook wij de keuze maken om mee te gaan in de schaal-vergroting. Gelukkig konden we weer grond kopen van een aangrenzende buurman 

Het proces van groeien en uitbreiden zette door. 


In 2006 kochten we nog eens 15.000 m2 aangrenzende grond, waarna we besloten om ons bedrijf volledig te vernieuwen. Niets bleef behouden, van de schuur tot de ketel, van de kas tot de sorteermachine, alles werd gesloopt, verkocht en vervangen. In 2007 werd in juli de start gemaakt met de nieuwbouw van ons bedrijf. 

Een bedrijf met 34.500 m2 glas, een schuur/verwerkingsruimte van zo'n 1100 m2 en door de investering in de modernste apparatuur en installaties, werd ons bedrijf een ultramoderne onderneming.


Nieuwe start in een ultramodern bedrijf


Eind 2007 werden de paprika's geplant in het nieuwe bedrijf en eind februari 2008 werden daar de eerste paprika's geoogst.   

Bij de bouw van dit bedrijf hebben we een aantal bewuste keuze's gemaakt. We hebben geprobeerd een zo functioneel mogelijk bedrijf neer te zetten. Op het vlak van energie, teelt en arbeid hebben we geprobeerd zoveel mogelijk werkzaamheden te automatiseren. Vanzelfsprekend wordt hierbij altijd rekening gehouden met de milieu- en energieconsequenties.

De moderne kas is voorzien van een formalux scherm om energie te besparen. De kas wordt verwarmd door een ketel of met behulp van de WKK (Warmte Kracht Koppeling).  In 2012 hebben we een tweede beweegbaar energiescherm LS10 Ultra geinstalleerd. Dit scherm laat wat meer vocht door als het eerste scherm. Met dit tweede scherm zijn kunnen we met de WKK nu ook nog meer in onze warmtebehoefte voorzien. Dit resulteert dus in een hogere energie besparing.

De planten, die voorheen altijd in teeltgoten op de grond werden geteeld, werden in de nieuwe kas op heuphoogte geteeld op zgn. hangende teeltgoten.  Ook werd de buisrail afstand vergroot naar "hart op hart" 80 cm. Hierdoor hebben we een goede stabiele en veilige omgeving gecreeërd voor het werken op hoogte. 

De paprika wordt nog steeds handmatig geoogst door een medewerker. Deze doet de paprika in een oogstwagen die op de buisrail kar in het pad meerijdt. ls de oogstwagen vol is, wordt deze door de medewerker op het betonpad geplaatst. In het betonpad is een inductielijn gefreesd, deze zorgt er voor dat de oogstwagen automatisch naar de schuur rijdt. De oogstwagen wordt op de weegbrug geplaatst en met een lift in de buffer geplaatst en op een later tijstip gesorteerd. Als de sorteermachine aan is met sorteren en een nieuwe oogstkar kan lossen worden de paprika's direct gelost in de sorteermachine.

     


         


      


De sorteermachine met 23 uitgangen kan op maat, grote, kleur en gewicht sorteren. De machine kan indien gewenst ook ingesteld worden op tellen zodat er een geteld aantal paprika's van een bepaalde grote of gewicht wordt gesorteerd. Met behulp van deze sorteermachine zijn we in staat om speciale sorteringen snel en vakkundig te maken.

De gesorteerde paprika's worden onder de sorteermachine door richting 3 rollerbanden gestuurd. Op deze rollerband wordt de doos of kist nog voorzien van een sticker met de benodigde verkoopinformatie waaronder een QR code met ons Global Cap certificaat, waarna de paprika's in een van de drie pallatiseerders worden geplaatst. Deze bundelt de gesorteerde paprika's per maatsortering.

De pallets met verkoopklaar product worden hierna of rechtstreeks afgehaald door een klant van de afnemer of door ons naar de afnemer gebracht.

Veel van ons product wordt geëxporteerd naar Engeland of Duitsland.
                                                                                                                                                                                     

Carolien Valstar  © 2014 All Rights Reserved.